Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Kunstzinnig.nl aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Kunstzinnig.nl is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Op alle werken en teksten van Kunstzinnig.nl rusten auteursrechten. Niks van deze website mag op enigerlei wijze worden gekopieerd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Kunstzinnig.nl is niet verantwoordelijk voor het al dan niet doen van aanbiedingen en het verstrekken van producten i.v.m. de Vriendenpas en sluit terzake iedere aansprakelijkheid uit.